Astotnieks

Saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu, izbraukt figūru. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās ar roku jārāda pagrieziena signāls.
Figūru ieskaita, ja:
 • netiek uzbraukts uz figūras ierobežojošajām līnijām;
 • nepieskaras ar kāju pie zemes;
 • iebraucot un izbraucot no figūras, ar roku parāda pareizu pagrieziena signālu.
Figūras izmēri
Image

Čūska

Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt šos figūras elementus;
Figūru ieskaita, ja:
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • netiek izlaisti figūras elementi;
 • nepieskaras ar kāju pie zemes.
Figūras izmēri
Image

Slaloms

Braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h (II vai III pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt pārējos figūras elementus.
Figūru ieskaita, ja:
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • netiek izlaisti figūras elementi;
 • tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums.
Figūras izmēri
Image

Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot

Braucot bez bremzēšanas ar ātrumu vismaz 50 km/h (II vai III pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām.
Figūru ieskaita, ja:
 • tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums;
 • neizbrauc no figūras robežām (netiek uzbraukts uz figūru ierobežojošām līnijām);
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • nenoņem kājas no motocikla vai mopēda balstiem.
Figūras izmēri
Image

Stoplīnija

Braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un pilnīgi apturēt motociklu pirms stoplīniju aizvietojošā elementa apstāšanās zonas robežās.
Figūru ieskaita, ja:
 • tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums;
 • motocikls vai mopēds tiek apturēts apstāšanās zonas robežās;
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • sākt bremzēšanu no noteiktās vietas;
 • figūras izpildes laikā tiek saglabāts līdzsvars.
Figūras izmēri
Image

Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot

Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot - braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h, ne ātrāk kā 7 m pirms pirmā figūras elementa sākt bremzēšanu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;
Figūru ieskaita, ja:
 • tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums;
 • neizbrauc no figūras robežām (netiek uzbraukts uz figūru ierobežojošām līnijām);
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • nepieskaras ar kāju pie zemes;
 • sāk bremzēšanu no noteiktās vietas.
Figūras izmēri
Image

Laipa

Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu pārbraukt pāri laipu aizvietojošam elementam.
Figūru ieskaita, ja:
 • vienmērīgā ātrumā šķērso laipu tās garenvirzienā;
 • nepieskaras ar kāju pie zemes;
 • nobrauc no laipas tās beigās.
Figūras izmēri
Image

Iestumšana gabarītvārtos

Saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā iestumt motociklu gabarītvārtos, kur uzlikt motociklu uz stāvbalsta, kā arī izstumt motociklu no gabarītvārtiem līdz apzīmētajam sākumstāvoklim.
Figūru ieskaita, ja:
 • figūras izpildīšanas laikā motocikla vai mopēda gabarīti atrodas figūras robežās;
 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • ar vienu mēģinājumu novieto motociklu vai mopēdu uz stāvbalsta un noņem no tā;
 • notur motociklu/mopēdu līdzsvarā.
Figūras izmēri
Image
Video šobrīd krievu valodā.