Teorijas kurss (3 nodarbības)

50.00 EUR

Braukšanas nodarbība (60 min)

30.00 EUR

Izmēģinājuma nodarbība (60 min)

25.00 EUR

Teorētiskais eksāmens CSDD

11.40 EUR

Braukšanas eksāmens CSDD

60.20 EUR

Tiesību izsniegšana

22.05 EUR

Pirmās palīdzības kursi (ja nepieciešams)

60.00 EUR

Moto figūru laukums (60 min.)

5.00 EUR