Kā nokārtot A kategorijas vadišanas eksāmenu

Kā nokārtot A kategorijas vadišanas eksāmenu

 

Īsi par eksāmenu - eksāmens sastāv no trīs posmiem.
1.posms - zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors uzdot kādu jautājumu par motociklu, piemēram - kāds minimālais protektora dziļums riepai ? (jā kas, tie ir 0,8 mm)
2.posms - figūras. Jāizpilda visas 8 figūras, doti 2 mēģinājumi katrai figūrai. Ja ar otro mēģinājumu neizpildām figūru, vai ar savu darbību radam tiešus draudus satiksmes drošībai, eksāmens nav nokārtots.
3.posms - braukšana ceļu satiksmē. Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 25 minūtes.

Motociklu vadīšanas tiesības iespējams iegūt un tās piešķir atkarībā no vecuma. Motocikla tiesības, ja ir b kategorijas tiesības, iespējams kārtot no 24 gadu vecuma. A kategorijas eksāmenu var kārtot no 24 gadu vecuma, mācīties var sākt no 22 gadiem. Bet ir iespēja arī 20 gados saņemt pilno A kategoriju, to var izdarīt šādi: 18 gados nokārtot CSDD eksāmenu A2 kategorijai, tad pēc 2 gadiem var kārtot eksāmenu pilnai A kategorijai. Papildus apmācība motoskolā nav obligāta.

Tātad, pirmais A kategorijas CSDD eksāmena etaps. CSDD inspektora jautājumi. Bieži vien jautājumu par transportlīdzekļi arī neuzdod, vai uzdod vienkāršo jautājumu. Piemēram, protektora dziļums riepai, iepriekš minēju; ieslēdziet tālo gaismu; kur atrodas avārijas izslēgšanas poga; ka var pārbaudīt bremžu šķidruma līmeni; ka var pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni.

Otrs CSDD eksāmena etaps ir figūras. 
Motofigūras ieskaita, ja:
1. Iestumšana gabarītvārtos (garāža):
1.1. figūras izpildīšanas laikā motocikla vai mopēda gabarīti atrodas figūras robežās;
1.2. netiek aizskarti figūras elementi;
1.3. ar vienu mēģinājumu novieto motociklu vai mopēdu uz stāvbalsta un noņem no tā;
1.4. notur motociklu/mopēdu līdzsvarā.
2. Astotnieks:
2.1. netiek uzbraukts uz figūras ierobežojošajām līnijām;
2.2. nepieskaras ar kāju pie zemes;
2.3. iebraucot un izbraucot no figūras, ar roku parāda pareizu pagrieziena signālu.
3. Laipa:
3.1. vienmērīgā ātrumā šķērso laipu tās garenvirzienā; 3.2. nepieskaras ar kāju pie zemes;
3.3. nobrauc no laipas tās beigās.
4. Čūska, slaloms:
4.1. netiek aizskarti figūras elementi;
4.2. netiek izlaisti figūras elementi;
4.3. nepieskaras ar kāju pie zemes;
4.4. tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums, min. 30 km/h (tikai attiecībā uz figūru „slaloms").
5. Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot:
5.1. tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums, min. 50 km/h ;
5.2. neizbrauc no figūras robežām (netiek uzbraukts uz figūru ierobežojošām līnijām);
5.3. netiek aizskarti figūras elementi;
5.4. nenoņem kājas no motocikla vai mopēda balstiem.
6. Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot:
6.1. tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums, min. 50 km/h ;
6.2. neizbrauc no figūras robežām (netiek uzbraukts uz figūru ierobežojošām līnijām);
6.3. netiek aizskarti figūras elementi;
6.4. nepieskaras ar kāju pie zemes;
6.5. sāk bremzēšanu no noteiktās vietas.
7. Stoplīnija:
7.1. tiek attīstīts noteiktais braukšanas ātrums, min. 50 km/h ;
7.2 motocikls vai mopēds tiek apturēts apstāšanās zonas robežās; 7.3. netiek aizskarti figūras elementi;
7.4. sākt bremzēšanu no noteiktās vietas;
7.5. figūras izpildes laikā tiek saglabāts līdzsvars.
 
Trešais CSDD eksāmena etaps - braukšana ceļu satiksmē.
Braukšana pilsētā ietver:
braukšana ar dažādiem ātrumiem (piemēram: dzīvojama zonā 20 km/h);
braukšana dažādas sarežģītības krustojumos;
braukšanu intensīva satiksmē. 
Braukšana pilsētā ilgst ap 25-35 min. 
 
Video ar skaidrojumiem, kļūdām un ieteikumiem skatāmies šeit. (šobrīd krievu valodā)

Drukāt